Field Lab Eerstelijnszorg start nieuw project om medicatieveiligheid te vergroten

Field Lab Eerstelijnszorg start nieuw project om medicatieveiligheid te vergroten

Recent is het Field Lab Eerstelijnszorg – in samenwerking met de ondernemers van het Medimate Minilab – een project gestart om te testen hoe een point-of-care-technologie in de eerstelijnszorg geïmplementeerd kan worden. Medimate Minilab biedt een snelle en betrouwbare nierfunctiebepaling. Doel van het project is om de medicatieveiligheid bij ouderen  te verbeteren.

 

Voor het voorschrijven van het juiste geneesmiddel (vooral bij antibiotica) of de juiste dosering is een actuele nierfunctie soms cruciaal. Vooral bij mensen ouder dan zeventig kan het functioneren van de nieren snel veranderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat liefst tien procent van alle potentieel vermijdbare medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnamen, is toe te schrijven aan verkeerde voorschriften van medicatie omdat artsen medicatierecepten aan patiënten voorschrijven op basis van verouderde bloedwaarden.

 

Wil een huisarts of apotheker nu een actuele nierfunctiebepaling van een patiënt hebben dan betekent dat dat patiënten bloed moeten laten afnemen: een proces dat tijd kost, soms een uitstap naar ziekenhuis of prikpost oplevert en een snelle medicatietoediening in de weg staat.. Om de medicatieveiligheid bij nierpatiënten in de eerstelijnszorg te vergroten, start het Field Lab Eerstelijnszorg met het testen van een point-of-care-technologie (PoCT). Deze technologie kan ter plekke zorgen voor een snel uitvoerbare en betrouwbare nierfunctiebepaling. In dit nieuwe project werkt Field Lab  samen met Medimate, voortgekomen uit een onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente waar de point-of-care-technologie is ontwikkeld. De PoCT van Medimate wordt het ‘Medimate Minilab’ genoemd en is inmiddels gevalideerd en gecertificeerd voor professioneel gebruik. Medimate wil graag meer ervaring opdoen in de eerstelijnszorg. Field Lab Eerstelijnszorg gaat in samenwerking met Medimate op zoek naar gebruikerservaringen met de PoCT onder zorgprofessionals in de apotheek en huisartsenpraktijk. Bovendien onderzoekt Field Lab ervaringen van patiënten. Belangrijkste onderdeel echter is de implementatiepilot: hoe is het Medimate Minilab goed in te passen in de dagelijkse processen van huisartsenpraktijk en apotheek. Zo kan een beeld worden gevormd van de toegevoegde waarde van de Medimate in de praktijk.