Field Lab Eerstelijnszorg brengt Patient Journeys van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten in beeld

Field Lab Eerstelijnszorg brengt Patient Journeys van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten in beeld

Onlangs is het Field Lab Eerstelijnszorg gestart met het in beeld brengen van reizen van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten (patient journeys). De reis die een patiënt gedurende het ziekteproces aflegt geeft namelijk inzichten in verbeterkansen binnen de huidige zorg. Doel is om deze patiëntverhalen ook te laten bijdragen aan de innovatieagenda van het Field Lab en zo de focus van de activiteiten te bepalen.

 

 

Hart- en vaatziekten vormen een groot gezondheidsprobleem in de Nederlandse bevolking. Een ruwe schatting wijst uit dat er in Nederland  één miljoen mensen lijden aan hart- en vaatziekten. Het risico op hart- en vaatziekten of herhaling van beroerte of hartinfarct kan aanzienlijk verlaagd worden door multidisciplinaire monitoring in de eerstelijnszorg onder andere gericht op gedragsverandering in de vorm van een gezondere leefstijl (zogenaamd Cardiovasculair Risicomanagement, kortweg:CVRM). Patiënten in dit zorgprogramma hebben eerder een infarct gehad of hebben een (ernstig) verhoogd risico hierop bijvoorbeeld omdat ze verhoogde bloeddruk hebben of een hoog cholesterol. Field Lab Eerstelijnszorg brengt, in opdracht van zorggroep STIELO, de  zogenaamde patient journeys van mensen uit STIELO’s CVRM-programma in beeld. Daarin werkt het Field Lab samen met de Sparkcentres van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in zowel Lent als Oosterhout. Tweedejaars studenten Verpleegkunde, Ergotherapie en Diëtetiek interviewen patiënten uit het zorgprogramma.

 

Patient Journeys zijn een beproefde marketingmethode om inzicht te krijgen in de ervaringen van klanten (in dit geval: patiënten en hun mantelzorgers) met de huidige gezondheidszorg. In dit onderzoek wil het Field Lab op basis van gesprekken met deelnemers van het CVRM-programma, inzicht krijgen in de reis (journey) die patiënten maken met betrekking tot hun hart- en vaatziekte. Door het in kaart brengen van de reiservaring met de verschillende tussenstops (in grafische of narratieve vorm), ontstaat inzicht in de positieve aspecten en knelpunten van het CVRM-programma. Zo kunnen verbeterkansen geïdentificeerd worden vanuit ‘klantperspectief’. Op deze manier kunnen de patient journeys bovendien gaan bijdragen aan de ontwikkeling van de innovatieagenda van het Field Lab Eerstelijnszorg: ze bepalen de focus van de toekomstige activiteiten.