Field Lab @ InScience: een gezondheids-APK voor iedereen?

Field Lab @ InScience: een gezondheids-APK voor iedereen?

Het Field Lab is te zien tijdens InScience International Science Film Festival Nijmegen. InScience wil de impact van nieuwe wetenschap en technologie op de maatschappij laten zien. Daartoe krijgen bezoekers van het festival de kans om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het Field Lab vraagt bezoekers naar hun motivatie om preventief hun gezondheid in kaart te brengen.

 

De vierde editie van InScience International Science Film Festival dat van 7 tot en met 11 november filmhuis LUX in Nijmegen kleurt, staat in het teken van Artificial Intelligence. Door het vertonen van de meest actuele (korte) films en documentaires wil de festivalorganisatie een bijdrage leveren aan de maatschappelijke kwesties die worden opgeroepen door de meest recente ontwikkelingen op het vlak van kunstmatige intelligentie. “Hoe gaat kunstmatige intelligentie de wereld veranderen? Welke consequenties hebben de toepassingen op de samenleving? Hoewel wetenschappers het eens zijn over het feit dat dit een belangrijke discussie is, liggen de standpunten ver uiteen.”

 

Kenmerk van het festival is dat de vertoning van de films veelal wordt omlijst door een inleiding of nabeschouwing van een onderzoeker, filosoof of filmmaker. Behalve films biedt het festival voor bezoekers ook andere manieren om wetenschap te ervaren. Tijdens zogenaamde do-it-yourself-labs kunnen ze zelf als onderzoeker en wetenschapper aan de slag. En mensen kunnen zelf als onderzoekssubject meedoen aan Research@InScience.

 

Het Field Lab Eerstelijnszorg is tijdens deze editie van Research@InScience aanwezig in het kader van het project “Populatiemanagement in Nijmegen-Noord”. Aanleiding voor het project is om via een eHealth-toepassing bewoners van Nijmegen-Noord in staat te stellen om zelf preventief hun gezondheid in kaart te brengen. Achterliggend idee is om zo – geanonimiseerd – gezondheidsdata te vergaren. Met deze data kunnen door middel van kunstmatige intelligentie patronen, trends en verbanden ontdekt worden die gerichtere preventieve leefstijlaanpassing in de wijk mogelijk maken. Hoeveel draagvlak is er eigenlijk voor dat idee? Projectleider Koen Dortmans: “InScience biedt de kans om 7000 bezoekers te werven die precies tot onze doelgroep behoren: een brede populatie van jong en oud die min of meer gezond zijn. We leggen bezoekers een vragenlijst voor waarin we hopen meer helderheid te krijgen in de mate waarin mensen hun gezondheid in kaart brengen, hun motivatie om dat te doen en de rol die zorgprofessionals kunnen spelen.”