Field Lab Eerstelijnszorg onderzoekt of verwijzing naar orthopeed efficiënter kan

Field Lab Eerstelijnszorg onderzoekt of verwijzing naar orthopeed efficiënter kan

Samen met de ondernemers van Prisma en de huisartsen van Zorggroep STIELO gaat het Field Lab Eerstelijnszorg onderzoeken of de huisarts patiënten efficiënter kan doorverwijzen naar de orthopedische specialist. Met behulp van de beveiligde medische berichtenapp Siilo kunnen huisartsen contact leggen met orthopeed  in de tweedelijnszorg en na overleg kunnen zij een besluit nemen over de behandeling van een patiënt. Op deze manier hopen de onderzoekers onnodige doorwijzingen naar de tweede lijn te beperken en daarmee veel kosten te besparen.

 

Huisartsen fungeren als poortwachters voor specialistische zorg: zij verwijzen patiënten indien nodig door. De zorgondernemers van Prisma vinden dat verwijzing naar orthopedische zorg in het ziekenhuis te vaak gebeurt. Op deze manier ontstaan lange wachtlijsten voor patiënten die de specialistische zorg wel echt nodig hebben. Daarnaast brengt de tweedelijnszorg hoge kosten met zich mee. In dit nieuwe project werkt het Field Lab eerstelijnszorg samen met Prisma om te onderzoeken of orthopedische teleconsultatie door de huisarts het aantal verwijzingen kan verminderen.

 

Momenteel communiceren huisartsen en medisch specialisten met elkaar over doorverwijzingen per telefoon of per brief. Het Field Lab en Prisma zijn ervan overtuigd dat deze communicatie beter kan door een vorm van telecommunicatie te gebruiken. Voor de teleconsultatie maken de huisartsen en orthopedisch specialisten gebruik van Siilo, een applicatie voor een smartphone of tablet, voor beveiligd medisch berichtenverkeer. Zo betrekt de huisarts de medisch specialist vroegtijdig in het zorgproces. Wanneer de huisarts tijdens een consult overweegt te verwijzen naar de tweede lijn, raadpleegt die de orthopedische specialist via Siilo . De medisch specialist beoordeelt binnen een dag of een bezoek aan een medisch specialist in het ziekenhuis noodzakelijk is of dat er een andere behandeling moet volgen.

 

Het onderzoek, mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Menzis, heeft als doel vast te stellen hoe vaak deze dienstverlening een verwijzing voorkomt. De verwachting is dat zeker 20% van alle diagnoses door de huisarts met het gebruik van de Siilo-app zal worden bijgesteld door specialisten. Ook is het mogelijk dat de artsen in de tweede lijn kiezen voor een doorverwijzing naar een ander specialisme of een ander ziekenhuis.  De eerste resultaten worden in juni verwacht.