Veel animo voor deelname aan ontwikkeling digitaal platform

Veel animo voor deelname aan ontwikkeling digitaal platform

Komende maand organiseert het Field Lab Eerstelijnszorg een aantal focusgroepen in het kader van het project Populatiemanagement Nijmegen-Noord. Met inwoners van verschillende leeftijden verkennen de onderzoekers in scenarioworkshops de reacties op een aantal functionaliteiten van het digitale platform in aanbouw.

 

Eerder berichtten we al over het preventiepotentieel via huisartsen naar aanleiding van vragenlijstonderzoek: een deel van de mensen lijkt best bereid om met behulp van eHealth (samen met andere voorzieningen en eventuele hulp van professionals) proactiever met hun gezondheid bezig te zijn (al geeft ook een substantiële groep aan daar weinig in te zien vooralsnog). Nu gaat het project Populatiemanagement in Nijmegen-Noord een volgende fase in: kleinschalig in focusgroepen met mogelijke toekomstige gebruikers verkennen wat de behoeften zijn van inwoners van Nijmegen-Noord.

 

De onderzoekers van Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruiken daarvoor scenario’s: concrete verhalen over fictieve mensen van vlees en bloed die nieuwe technologie in hun leven proberen te passen (of juist niet). Doel is om zicht te krijgen op behoeften van mensen en welke voorwaarden maken dat mensen ook daadwerkelijk eHealth voor preventie willen gebruiken (en welke kwesties ze zien). Zijn mijn data veilig? Is het informatief? Is het aantrekkelijk genoeg om de toepassing te gebruiken? Hoeveel wil ik ervoor betalen?

 

De onderzoekers kiezen om verschillende redenen voor een scenarioworkshop als methode. Onderzoeker Ilona Wilmont (Informatie en Communicatieacademie, ICA, van de HAN): “Scenario’s maken de toekomst tastbaar. Het maakt je als mogelijke gebruiker makkelijker om je de toekomst voor te stellen. Omdat het verhalen zijn, zij het met fictieve karakters, kunnen mensen zich eenvoudiger identificeren en zich duidelijker een mening vormen. Bovendien zijn het scenario’s: met de input van inwoners kunnen we ze bijsturen.”

 

Via de huisartsenpraktijken van Lent en Oosterhout zijn inwoners geworven. En daar is behoorlijk wat animo voor. Koen Dortmans, programmamanager van het Field Lab: “Ongeveer veertig mensen zijn bereid aan een focusgroep mee te doen en/of het prototype uit te proberen. Dat duidt op een behoorlijke betrokkenheid vanuit de inwoners van Lent en Oosterhout.”

 

De input wordt uiteindelijk gebruikt bij het ontwerp van het digitale platform dat huisartsen kan ondersteunen bij preventie en communicatie met de inwoners van de wijk.