Fieldlab publicatie

Van lokale commerciële testfaciliteit naar regionaal living lab. Innovatiereis van een proeftuin voor e-health

Wie wil innoveren, ontkomt er niet aan: het inrichten van innovatieruimte zoals field labs, living labs of proeftuinen. Actieonderzoekers Koen Dortmans (HAN), Henk Schers (Radboudumc/STIELO) en Erik de Vries (HAN) delen hun ervaringen met het Field Lab Eerstelijnszorg in Nijmegen. Het is een ‘innovatiereis van een proeftuin voor e-health’ met de kwesties, leermomenten en hun antwoorden. 

Het boek is een reisverslag én reisgids ineen. De auteurs laten zien wat hun vertrekpunt was, hoe ze soms verdwaalden en daarop hun koers aanpasten. Ze beschrijven hun afgelegde route (zonder doodlopende afslagen te verhullen), zodat anderen, voor wie het pad bevalt of zinnig lijkt, de weg kunnen volgen. Soms plaatsen ze alleen een richtingaanwijzer: een zinvol nieuw vertrekpunt dat de auteurs zelf niet volgden. Het reisverslag wordt afgewisseld met interviews met deelnemers aan het Field Lab: een fysiotherapeut, een huisarts-onderzoeker, twee bestuurders en een ondernemer, tevens inwoner van Nijmegen-Noord en twee onderzoekers van HAN en Radboudumc.