Field Lab Eerstelijnszorg onderzoekt of verwijzing naar orthopeed efficiënter kan

Samen met de ondernemers van Prisma en de huisartsen van Zorggroep STIELO gaat het Field Lab Eerstelijnszorg onderzoeken of de huisarts patiënten efficiënter kan doorverwijzen naar de orthopedische specialist. Met behulp van de beveiligde medische berichtenapp Siilo kunnen huisartsen contact leggen met orthopeed  in de tweedelijnszorg en na overleg kunnen zij een besluit nemen over de behandeling van een patiënt. Op deze manier hopen de onderzoekers onnodige doorwijzingen naar de tweede lijn te beperken en daarmee veel kosten te besparen.

Field Lab begeleidt studenten in innovatieproject over diabetes en voeding

Ook in 2019 is het Field Lab weer actief betrokken bij innovatieprojecten van eerstejaars studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het Radboudumc. In het project Diabeter duiken studenten in de wereld van de etikettering in de supermarkt voor diabetespatiënten.

Field Lab Eerstelijnszorg belangrijk in eco-systeem van zorginnovatie

Dat is de belangrijkste conclusie van de masterscriptie “What could be the function of Field Lab Eerstelijnszorg in the innovation system?” van Kaitlin Schoonderbeek. Zij onderzocht de functies die het Field Lab kan vervullen in het ecosysteem van zorginnovatie voor haar opleiding Business Administration, Organizational Design & Development die ze onlangs aan de Radboud Universiteit afrondde.

Vragenlijstonderzoek Field Lab suggereert preventiepotentieel huisarts

Tijdens filmfestival InScience peilde het Field Lab Eerstelijnszorg onder bezoekers de ervaringen met en meningen over preventieve gezondheidschecks. De eerste resultaten duiden erop dat de huisarts een belangrijke rol kan spelen in het faciliteren van primaire preventie.

 

Field Lab @ InScience: een gezondheids-APK voor iedereen?

Het Field Lab is te zien tijdens InScience International Science Film Festival Nijmegen. InScience wil de impact van nieuwe wetenschap en technologie op de maatschappij laten zien. Daartoe krijgen bezoekers van het festival de kans om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het Field Lab vraagt bezoekers naar hun motivatie om preventief hun gezondheid in kaart te brengen.