Usability test Stethotelephone afgerond

Wie denkt dat hét symbool van de dokter – de stethoscoop – volledig af is, komt bedrogen uit. Ondernemer Marco Bonanno ziet voldoende ruimte voor innovatie van dit medische instrument. Het Field Lab Eerstelijnszorg voerde een usability test uit en peilde de behoeften onder huisartsen (in opleiding). Nu is het project afgerond.

Projecten studenten Radboudumc bij Field Lab Eerstelijnszorg geslaagd

Zoals al eerder op onze website verschenen is, heeft het Field Lab Eerstelijnszorg het afgelopen jaar enkele innovatieprojecten begeleid van studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Met  het Field Lab als innovatie-expert zochten deze eerstejaarsstudenten naar een oplossingen voor actuele problemen in de eerstelijnszorg. Afgelopen juli presenteerden de studenten hun eindresultaat voor een deskundige jury. Hier presenteren we de resultaten van deze geslaagde projecten.

Field Lab werkt samen met Stethotelephone aan verbetering stethoscoop

Het is het medische symbool bij uitstek: de stethoscoop. Ontwikkeld voor getrainde doktersoren om afwijkende lichaamsgeluiden vast te stellen, is de stethoscoop een klassiek instrument in de dokterspraktijk dat niet aan verandering onderhevig lijkt. Niets is minder waar. Marco Bonanno ontwikkelt een stethoscoop 2.0, de Stethotelephone. Het Field Lab voert een gebruikerstest uit voor een prototype ervan.

Mislukking ‘living lab’ E-LabEL leert ons belangrijke lessen

Vier jaar geleden startten verschillende universiteiten (Twente en Maastricht) en kennisinstellingen (TNO, Nivel) met het zogenaamde ‘living lab’ e-LabEL. Samen met tien gezondheidscentra werd e-LabEL gestart om technische barrières en het effect van implementatiestrategieën te bestuderen bij geïntegreerde elektronische ondersteuning in de eerstelijnszorg.  Het werd een briljante mislukking.

e-Healthplatforms nog onvoldoende ondersteunend voor zelfzorg

Zelfmanagement van patiënten wordt gezien als voorwaarde voor betere en meer betaalbare zorg. e-Health-platforms vormen een belangrijk hulpmiddel voor mensen om meer regie over hun gezondheid te nemen, zo luidt de gedachte. Volgens Esther Talboom-Kamp, onderzoeker bij het National e-Health Living Lab (NELL dat 9 maart j.l. onder veel belangstelling werd gelanceerd) bieden bestaande platforms nog te weinig ondersteuning bij zelfzorg: zelfmonitoring en zelfdiagnostiek is nu nog niet mogelijk.