Field Lab Eerstelijnszorg brengt Patient Journeys van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten in beeld

Onlangs is het Field Lab Eerstelijnszorg gestart met het in beeld brengen van reizen van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten (patient journeys). De reis die een patiënt gedurende het ziekteproces aflegt geeft namelijk inzichten in verbeterkansen binnen de huidige zorg. Doel is om deze patiëntverhalen ook te laten bijdragen aan de innovatieagenda van het Field Lab en zo de focus van de activiteiten te bepalen.

 

Field Lab Eerstelijnszorg start nieuw project om medicatieveiligheid te vergroten

Recent is het Field Lab Eerstelijnszorg – in samenwerking met de ondernemers van het Medimate Minilab – een project gestart om te testen hoe een point-of-care-technologie in de eerstelijnszorg geïmplementeerd kan worden. Medimate Minilab biedt een snelle en betrouwbare nierfunctiebepaling. Doel van het project is om de medicatieveiligheid bij ouderen  te verbeteren.

Field Lab Eerstelijnszorg start met nieuw project ‘Populatiemanagement in Nijmegen-Noord’

Vorige week ging het KIEM-project “Populatiemanagement in Nijmegen-Noord” van start. Onder de vlag van het Field Lab Eerstelijnszorg gaan twee HAN-lectoraten met een MKB-bedrijf, zorggroep STIELO en het Radboudumc, samen met bewoners een e-health prototype ontwikkelen voor populatiegerichte preventie.

Usability test Stethotelephone afgerond

Wie denkt dat hét symbool van de dokter – de stethoscoop – volledig af is, komt bedrogen uit. Ondernemer Marco Bonanno ziet voldoende ruimte voor innovatie van dit medische instrument. Het Field Lab Eerstelijnszorg voerde een usability test uit en peilde de behoeften onder huisartsen (in opleiding). Nu is het project afgerond.

Projecten studenten Radboudumc bij Field Lab Eerstelijnszorg geslaagd

Zoals al eerder op onze website verschenen is, heeft het Field Lab Eerstelijnszorg het afgelopen jaar enkele innovatieprojecten begeleid van studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Met  het Field Lab als innovatie-expert zochten deze eerstejaarsstudenten naar een oplossingen voor actuele problemen in de eerstelijnszorg. Afgelopen juli presenteerden de studenten hun eindresultaat voor een deskundige jury. Hier presenteren we de resultaten van deze geslaagde projecten.