Field Lab Eerstelijnszorg belangrijk in eco-systeem van zorginnovatie

Dat is de belangrijkste conclusie van de masterscriptie “What could be the function of Field Lab Eerstelijnszorg in the innovation system?” van Kaitlin Schoonderbeek. Zij onderzocht de functies die het Field Lab kan vervullen in het ecosysteem van zorginnovatie voor haar opleiding Business Administration, Organizational Design & Development die ze onlangs aan de Radboud Universiteit afrondde.

Vragenlijstonderzoek Field Lab suggereert preventiepotentieel huisarts

Tijdens filmfestival InScience peilde het Field Lab Eerstelijnszorg onder bezoekers de ervaringen met en meningen over preventieve gezondheidschecks. De eerste resultaten duiden erop dat de huisarts een belangrijke rol kan spelen in het faciliteren van primaire preventie.

 

Field Lab @ InScience: een gezondheids-APK voor iedereen?

Het Field Lab is te zien tijdens InScience International Science Film Festival Nijmegen. InScience wil de impact van nieuwe wetenschap en technologie op de maatschappij laten zien. Daartoe krijgen bezoekers van het festival de kans om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het Field Lab vraagt bezoekers naar hun motivatie om preventief hun gezondheid in kaart te brengen.

 

Field Lab Eerstelijnszorg brengt Patient Journeys van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten in beeld

Onlangs is het Field Lab Eerstelijnszorg gestart met het in beeld brengen van reizen van patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten (patient journeys). De reis die een patiënt gedurende het ziekteproces aflegt geeft namelijk inzichten in verbeterkansen binnen de huidige zorg. Doel is om deze patiëntverhalen ook te laten bijdragen aan de innovatieagenda van het Field Lab en zo de focus van de activiteiten te bepalen.

 

Field Lab Eerstelijnszorg start nieuw project om medicatieveiligheid te vergroten

Recent is het Field Lab Eerstelijnszorg – in samenwerking met de ondernemers van het Medimate Minilab – een project gestart om te testen hoe een point-of-care-technologie in de eerstelijnszorg geïmplementeerd kan worden. Medimate Minilab biedt een snelle en betrouwbare nierfunctiebepaling. Doel van het project is om de medicatieveiligheid bij ouderen  te verbeteren.