onze projecten

Fieldlab werkt aan de volgende projecten:

  • Prisma, een vervolgonderzoek naar ervaringen Prisma-app
  • Chantal, een vervolgonderzoek naar ervaringen werken digitale assistent
  • Herstelcirkel in de wijk, een onderzoek naar verbetering en bestendiging van de gewenste leefkracht van Herstelcirkel
  • Schermtijd, een vervolgonderzoek naar schermtijd onder jongeren
  • Student aan huis, ontwikkelen van ondersteunende dienst mbt e-health gebruik thuis
  • Zwangeren en leefstijl, onderzoek naar gezondheid van vrouwen met hoger BMI in het kader van zwangerschap
  • Digitale stethoscoop, onderzoek naar waarde second opinion bij stethoscoop-gebruik