Wat doet het Field Lab Eerstelijnszorg voor ondernemers?

Het Field Lab Eerstelijnszorg biedt zorgondernemers een platform voor processen van co-creatie met zorgverleners, onderzoekers, studenten en patiënten om in elk stadium van het ontwikkelingsproces van nieuwe innovaties zinvolle zorgproducten te ontwikkelen en te testen.

Er kunnen vijf stadia van innovatieontwikkeling worden onderscheiden (Desouze et al. 2009):

 

  1. Idee ontwikkeling en mobilisering: het genereren van nieuwe ideeën voor of het bedenken van uitbreidingen voor producten, processen of diensten
  2. Idee-screening: het proces om deze ideeën te evalueren, m.n. het in kaart brengen van potentiële kosten en baten, voor- en nadelen van deze ideeën voor de zorgpraktijk
  3. Experimenteren: het idee uitwerken tot een testbare innovatie (prototype) om te testen op haalbaarheid, functionaliteit, gebruiksgemak en acceptatie
  4. Commercialisering: het in kaart brengen van de bereidheid van klanten om de innovatie af te nemen (businessmodel)
  5. Verspreiding en implementatie: het genereren van acceptatie van een nieuwe innovatie en het opzetten van een werkbaar model voor gebruik van de innovatie

 

Het Field Lab Eerstelijnszorg biedt toegang tot zorgpraktijken en zorgprofessionals; toegang tot methodische testomgeving; toegang tot kennis, in onze ogen alle drie noodzakelijk in het innovatieproces.

 

Het Field Lab Eerstelijnszorg beoogt een objectief en onafhankelijk oordeel te geven over de kwaliteit van zorginnovaties door gebruik te maken van valide testmethoden, ook als het oordeel luidt dat doorontwikkelen van de innovatie geen zin heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen – ook ondernemers – erbij gebaat zijn te stoppen met de ontwikkeling van een innovatie die geen toegevoegde waarde heeft.

 

Wat biedt het Field Lab Eerstelijnszorg niet?

Het Field Lab Eerstelijnszorg beschikt niet over financiële middelen om innovaties te ontwikkelen en te testen. Dat betekent dat zorgondernemers voor de diensten en producten van het Field Lab Eerstelijnszorg betalen. Wel begeleiden we ondernemers graag naar startsubsidies en andere financiële mogelijkheden om projecten te realiseren.
Het Field Lab Eerstelijnszorg is bovendien niet noodzakelijkerwijze de eerste klant van de dienst of het product. Het Field Lab Eerstelijnszorg denkt mee over de (door)ontwikkeling van innovaties. Het is vervolgens aan de zorgpraktijken zelf om uit te maken of zij de innovatie ook daadwerkelijk in gebruik willen nemen.