Hoe werkt het Field Lab Eerstelijnszorg?

Het Field Lab Eerstelijnszorg neemt iedere zorgondernemer serieus. Een project starten bij het Field Lab Eerstelijnszorg begint met het invullen van een intakeformulier. Bij wederzijdse overeenstemming volgen daarna een projectvoorstel, een projectdefinitie en een afsluitende projectevaluatie. 

Intakeformulier

Het begint met het invullen van een intakeformulier. Past de zorginnovatie bij het inhoudelijke profiel van het Field Lab Eerstelijnszorg en zien wij kansen om de innovatie (verder) te ontwikkelen, dan nodigen wij de ondernemer uit voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we helder te krijgen op welke manier we kunnen ondersteunen met de zorginnovatie.

 

Projectvoorstel
Na het intakegesprek schrijven we, in nauwe afstemming met de zorgondernemer, een voorlopig projectvoorstel  dat inhoudelijk door een stuurgroep wordt getoetst en aangevuld. Indien nodig, is een tweede beoordelingsronde nodig. Keurt de stuurgroep het voorstel goed, dan stellen we een projectteam vast van zorgverleners, een projectleider, zorggebruikers, onderzoekers en evt. studenten het Radboudumc of Hogeschool Arnhem Nijmegen).

 

Projectdefinitie
Met het projectteam definiëren we het (onderzoeks)project waarin milestones, begroting, inzet, taken en verantwoordelijkheden beschreven staan. We toetsen het project – indien nodig – ethisch bij de Adviescommissie Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. We formaliseren de samenwerking met een projectovereenkomst waarin we goede afspraken maken over zaken als intellectueel eigendom en geheimhouding. Onder begeleiding van een projectmanager van het Field Lab Eerstelijnszorg gaat het projectteam aan de slag. Aan het einde van het project levert het Field Lab Eerstelijnszorg het afgesproken resultaat op, veelal een eindrapport waarin het Field Lab Eerstelijnszorg de onderzoeksvraag van het project beantwoordt.

 

Projectevaluatie
Na afloop van het project evalueren we het project. Met de ondernemer onderzoeken we welke vervolgstap in het proces van innovatieontwikkeling te zetten is. Het Field Lab Eerstelijnszorg streeft ernaar de innovatieve dienst, service of product door te ontwikkelen tot marktintroductie, maar ondernemers zijn uiteraard niet verplicht deze vervolgenstap(pen) te maken.