Waarom een Field Lab Eerstelijnszorg?

In de gezondheidszorg is innovatie erg belangrijk. Zorgkosten blijven stijgen en de zorgbehoeften van mensen veranderen.  Ook is het ziektebeeld van mensen de laatste jaren veranderd: Nederland – net als veel andere westerse landen – kent steeds meer chronische zieken.

Vanwege de veranderde gezondheidszorg en het stijgende aantal chronisch zieken is The World Health Organisation (WHO) tot een nieuwe definitie van gezondheidszorg gekomen.

 

‘Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’ – M. Huber

 

Het Field Lab Eerstelijnszorg wil gehoor geven aan deze oproep door mensen met behulp van innovaties de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en goed te kunnen leven ondanks deze chronische aandoeningen. Het Field Lab faciliteert de samenwerking van zorgprofessionals, ondernemers, onderzoekers, studenten en natuurlijk patiënten om samen met zinvolle zorginnovaties een transitie naar een duurzame gezondheidszorg te realiseren.