Wat is het Field Lab Eerstelijnszorg?

Het Fieldlab Eerstelijnszorg omarmt de Living Lab benadering. Living Labs ‘vormen interactieruimten waar stakeholders rond (zorg)innovaties (bedrijven, zorginstellingen, publieke instellingen, universiteit, hogeschool en gebruikers) volgens de filosofieën van open innovatie en user driven innovatie gezamenlijk nieuwe technologieën, diensten en producten in de zorg creëren, ontwikkelen en ontwerpen, verbeteren, valideren en testen’ (Schuurman et al. 2016). 

Uitgangspunten van Living Labs zijn: 1) open innovatie (het creëren van innovaties over de grenzen van verschillende organisaties) 2) user driven innovatie (het in een vroeg stadium betrekken van eindgebruikers van de innovaties en 3) in  bestaande, dagelijkse (zorg)praktijken.


Het Fieldlab Eerstelijnszorg profileert zich langs drie inhoudelijke lijnen:

 

Preventie: de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten die gezond gedrag stimuleren zodat mensen langer zelfstandig en zelfredzaam zijn en zo zorgkosten besparen.

 

Gebundelde zorg: de ontwikkeling van zorginnovaties die de multimorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van meerdere ziekten en aandoeningen) van de vergrijzende samenleving het hoofd moeten bieden.

 

Integraal en digitaal: de verbetering van ICT-systemen voor een snellere en effectievere uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en eerstelijns- en tweedelijns zorgprofessionals.
Het Fieldlab is bovendien zelf een innovatie en daarom ook een lerende organisatie. In een project getiteld “Proeftuinarchitectuur: wieden, zaaien en oogsten. Het interactief ontwerpen, implementeren en evalueren van een vruchtbaar Field Lab Eerstelijnszorg.” verfijnen we – in samenwerking met het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen ons producten- en dienstenaanbod.