Chatbot Susan: persoonlijke leefstijlveranderingen voor diabetici

Chatbot Susan: persoonlijke leefstijlveranderingen voor diabetici

De ontwikkelaars van het Radboudumc REshape Center en het Field Lab Eerstelijnszorg werken in dit project samen aan de ontwikkeling van een chatbot – Susan – die diabetespatiënten helpt bij het veranderen van hun leefstijl op een persoonlijke manier. Het doel van Susan is om  de zelfsturing van diabetespatiënten te vergroten .

 

Aanleiding voor het project

Onder diabetespatiënten bestaat behoefte aan allerlei kennis en weetjes over hoe zij zelf het beste hun leven met een chronische aandoening kunnen vormgeven. Het blijkt dat zij niet alleen vragen over medische informatie hebben, maar ook graag advies willen over wat ze wel en niet kunnen eten (denk bijvoorbeeld ook aan recepten).  Met een zogenaamde chatbot hopen het Radboudumc REshape Center en het Field Lab Eerstelijnszorg diabetespatiënten te ondersteunen bij de beantwoording van hun vragen. Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner die antwoord geeft op je vragen: je typt een vraag in een chat (via smartphone) en de chatbot beantwoordt je vraag. De chatbot is een aanvulling op de reguliere zorg, omdat mensen niet alleen geholpen kunnen worden met een specifieke zorgvraag, maar bijvoorbeeld ook met hun voedingspatroon en dieet. Voordeel van chatbot Susan is dat zij je 24 uur per dag, zeven dagen per week te woord kan staan om vragen te beantwoorden en te helpen bij het veranderen van leefstijl. Daarmee hopen de ontwikkelaars bij te dragen aan een grotere mate van zelfsturing onder diabetespatiënten en zorgverleners te ontlasten met het geven van antwoorden.

 

Doel van het project:

De ontwikkelaars richten zich in dit project op het testen van het eerste prototype van de chatbot. Proefgebruikers kunnen alle vragen stellen die ze willen, zodat de chatbot gevoed wordt met nieuwe kennis om vergelijkbare vragen in de toekomst te kunnen beantwoorden. Bovendien worden de ervaringen van deze groep proefgebruikers in kaart gebracht.

 

Looptijd: maart 2018 – oktober 2018
Themalijn: zelfzorg bij chronische aandoeningen
Inhoudelijk themaleider: dr. Henk Schers
Betrokkenen: praktijkondersteuners huisartsen (POH’s), diëtisten, huisartsen, Radboudumc REshape Center