Populatiemanagement in Nijmegen-Noord

Populatiemanagement in Nijmegen-Noord

In dit project werken onder de vlag van het Field Lab Eerstelijnszorg,  Zorggroep STIELOSemmelwise & Company B.V., de afdeling Eerstelijns Geneeskunde van het Radboudumc en de lectoraten Model-Based Information Systems en Innovatie in de Publieke Sector samen aan de ontwikkeling van een online platform dat een brede populatiescan gericht op preventie en communicatie tussen bewoner en gezondheidsprofessional faciliteert.

 

Aanleiding voor het project
Om het Nederlandse zorgsysteem ook in deze tijden betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief van goed niveau te houden wordt van populatiegericht gezondheidsmanagement (kortweg: populatiemanagement) veel verwacht. Populatiemanagement is een nieuwe manier om zorg én welzijn (zeg: positieve gezondheid) te organiseren voor een specifieke, duidelijk afgebakende groep mensen: een populatie (in dit project: de inwoners van Nijmegen-Noord). Populatiemanagement moet bijdragen aan het bereiken van de zogenaamde Triple Aim: a) gezondheidsaanbod afgestemd op de behoeften van burgers, b) betere gezondheid van de populatie gericht op preventie en c) lagere zorgconsumptie en -kosten.

 

Doel van het project
Het project ‘Populatiemanagement in Nijmegen-Noord’ heeft als doel om samen met eindgebruikers (bewoners van Nijmegen-Noord en zorgprofessionals) een eerste prototype van een online platform te ontwikkelen en te testen dat a) bewoners in staat stelt meer inzicht te krijgen in hun actuele gezondheidstoestand ten behoeve van preventie en b) zorgprofessionals in staat stelt meer inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van de populatie. Het platform faciliteert tevens communicatie tussen burgers en gezondheidsprofessionals. In het project richten de onderzoekers zich ook op de adoptievoorwaarden van een dergelijk platform.

 

Algemene projectinformatie
Looptijd: september 2018 – juni 2019
Themalijn: Preventie en populatiemanagement
Inhoudelijk themaleider: Henk Schers
Betrokkenen: Zorggroep STIELOSemmelwise & Company B.V., de afdeling Eerstelijns Geneeskunde van het Radboudumc en de lectoraten Model-Based Information Systems en Innovatie in de Publieke Sector