Gociety: valrisico verminderen met de GoLivePhone app

Gociety: valrisico verminderen met de GoLivePhone app

De ondernemers van Gociety, fysiotherapeuten van Fysiotherapie Thermion (specialisatie ouderen) en studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Toegepaste Psychologie en Bedrijfskunde) werken in dit project samen aan een adoptie- en acceptatieonderzoek van de valdetectie en valpreventieproducten van Gociety. 

 

Aanleiding voor het project

De zorg voor ouderen gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Steeds meer mensen geven aan zo lang mogelijk zelfstandig thuis te willen blijven wonen en meer regie te voeren over hun eigen gezondheid. Ook om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden, wordt van ouderen gevraagd om langer thuis te blijven wonen. Probleem is echter dat ouderen die langer thuis wonen een steeds groter risico hebben om te vallen. Valincidenten op latere leeftijd beperken de kwaliteit van leven en zorgen voor aanzienlijke zorgkosten.

De Brabantse onderneming Gociety heeft een gevalideerd systeem ontwikkeld om met behulp van de sensoren van een smartphone het valrisico in kaart te brengen zodat mensen met oefeningen en valpreventietrainingen het risico op vallen kunnen verminderen. Dat bespaart mensen gecompliceerde breuken, een lange ziekenhuisopname en een lange revalidatie. Gociety ontwikkelde de GoLivePhone app® om ouderen te ondersteunen bij het gebruik van een smartphone. Ook ontwikkelde zij de GoLiveAssist®, een digitale omgeving die de oudere en hun omgeving (familie, mantelzorger, zorgverlener) inzicht geeft in de dagelijkse beweging, hun risico op vallen en automatisch iemand inschakelt bij een daadwerkelijke val. Voor wie de smartphone niet op het lijf draagt of wil dragen, is de GoLiveWear® ontwikkeld, een wearable die net als de smartphone is uitgerust met sensoren die alle grootheden meten om het valrisico in kaart te brengen.

 

Doel van het project

Hoewel het valrisico voor mensen gemeten kan worden, betekent dat niet automatisch dat ouderen ook gevolg geven aan deze informatie. Oftewel: inzicht in valrisico leidt niet automatisch tot gedragsverandering: het doen van valpreventietraining. Wat maakt dat mensen ook daadwerkelijk hun gedrag veranderen? In het onderzoek met het Field Lab Eerstelijnszorg, onderzoeken studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen de acceptatie- en adoptievoorwaarden van het gebruik van de valdetectie- en valpreventietechnologie van Gociety.

 

Algemene projectinformatie

Looptijd: 1 februari 2017 – 1 juli 2017

Themalijn: Preventie

Inhoudelijk themaleider: Dr. Mieke Kleppe

Betrokkenen: Gociety, Fysiotherapie Thermion, Oefentherapie César De Lint, studenten Toegepaste Psychologie en Bedrijfskunde Hogeschool Arnhem Nijmegen