Transhub: uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgdisciplines

Transhub: uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgdisciplines

De ondernemers van Orfeus werken in dit project samen met de zorgprofessionals van Huisartsenpraktijk Thermion, Fysiotherapie Thermion en het Radboudumc om te bekijken of het mogelijk is om met ICT in eigen beheer tot een uitwisseling van patiëntgegevens tussen meerdere zorgdisciplines te komen. Het doel is om op deze manier zorgverleners een compleet beeld de geven van de situatie van de patiënt.

 

Aanleiding voor het project

Nederland telt 5,3 miljoen chronische patiënten en dit aantal zal de komende jaren alleen maar groeien. Deze chronische zieken hebben contact met veel verschillende zorgdisciplines die elk een eigen digitaal systeem gebruiken voor de verzameling van medische gegevens. Dit zorgt voor de versnipperde beschikbaarheid van medische gegevens verspreid over verschillende informatiesystemen. De toenemende complexiteit van de gezondheidssituatie vraagt om een compleet medisch overzicht om in multidisciplinair verband dit ziekteproces te beoordelen.

Bovendien ontbreekt nuttige aanvullende informatie over bijvoorbeeld draagkracht en functiebeperkingen. Dat betekent dat de zorgverlener zich met de informatie uit het eigen systeem een beperkt beeld kan vormen van de situatie doordat nuttige aanvullende informatie ontbreekt.

 

Doel van het project

Hoewel er software voor multidisciplinair samenwerken bestaat, zijn maatwerk en innovatiepilots vaak niet mogelijk in eigen beheer. Dit project onderzoekt of het mogelijk is om met behulp van ICT in eigen beheer tot een uitwisseling van gegevens tussen meerdere zorgdisciplines te komen.

In dit project werken een huisarts, een fysiotherapeut en ontwikkelaars van Orfeus samen aan een proof of concept voor de uitwisseling en het wegschrijven van fysiotherapeutische gegevens van patiënten met schouderklachten op basis van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) met het huisartsinformatiesysteem (HIS). Er is gekozen voor de ICF omdat dit classificatiesysteem een verrijking is ten opzichte van het classificatiesysteem van ziekten zoals gebruikt door huisartsen. De ICF bekijkt immers het functioneren van patiënten in alledaagse settings.

 

Algemene projectinformatie

Looptijd: september 2016 – juni 2017

Themalijn: Integraal & Digitaal

Inhoudelijk themaleider: Stijn Hoppenbrouwers

Betrokkenen: Huisartsenpraktijk Thermion, Fysiotherapie Thermion, Radboudumc en Orfeus