Videobutler®: meekijken met het consult bij de huisarts

Videobutler®: meekijken met het consult bij de huisarts

De ondernemers van Videobutler en huisartsenpraktijk Thermion werken in dit project samen aan een onderzoek om de behoeften te peilen onder patiënten om een derde persoon (familielid, vriend, buurman of mantelzorger) bij hun consult bij de huisarts via een videoverbinding mee te laten kijken.

Aanleiding voor het project      

Zorg op afstand (telecare) wordt in de (eerstelijns)zorg gezien als een mogelijkheid de zorg te verbeteren: de kwaliteit van zorg zou verbeteren en de kosteneffectiviteit stijgen. In de huisartsenpraktijk blijkt echter dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van videoconsultatie. Uit onderzoek blijkt dat problemen met een technisch goede beeldverbinding een belangrijke belemmering vormt voor het gebruik van videoconsultatie in de huisartsenpraktijk. In tegenstelling tot veel andere videoconsultatie-applicaties, vormt de zogenaamde Videobutler – een mens van vlees en bloed die achter de schermen de digitale verbinding  tot stand brengt – de essentiële tussenschakel tussen arts en patiënt die de technische problemen in de verbinding wegneemt. Dankzij de tussenkomst van de Videobutler kan de (huis)arts zich concentreren op zijn werk en hoeft de patiënt zich geen zorgen te maken over de techniek. Het videoconsult kan vanaf een door hem gekozen plek plaatsvinden. Bovendien is het mogelijk om een derde persoon (zoon of dochter, broer of zus, vriend of buurman) via de beeldverbinding bij het gesprek in de spreekkamer te betrekken.

 

Doel van het project

Hoewel uit onderzoek blijkt dat huisartsen en patiënten behoefte hebben aan het betrekken van een derde persoon (iemand die ondersteunt bij het zorgproces maar die niet (altijd) in staat is fysiek bij de afspraak bij de huisarts aanwezig te zijn) is hiermee tot op heden in de huisartsenpraktijk geen ervaring opgedaan. In dit onderzoeksproject worden de behoeften aan het betrekken van een derde persoon bij een videoconsult onderzocht. De verwachting is dat vooral patiënten die vanwege hun chronische aandoening regelmatig hun huisarts consulteren; ouderen met multimorbiditeit maar nog zelfstandig wonen; mensen met psychische klachten of mensen met een heftige ziekte-episode behoefte hebben om vervolgconsulten via een videoverbinding te laten plaatsvinden waar een derde persoon bij betrokken kan worden. In een tweede fase van het project wordt vervolgens daadwerkelijk geëxperimenteerd met videoconsultatie en worden gebruikerservaringen onderzocht.

 

Algemene projectinformatie

Looptijd: 1 februari 2017 – 1 juni 2017

Themalijn: Gebundelde zorg

Inhoudelijk themaleider: dr. Hilde Luijks

Betrokkenen: Videobutler, huisartsenpraktijk Thermion