samenwerkingspartners

Consortiumpartners

Kennisinstellingen

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. De mens en de kwaliteit van leven is het vertrek- en eindpunt bij alles wat er gedaan wordt. Het Radboudumc biedt haar patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een heeft een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Sciences) investeert in onderwijs en onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Zorgverleners

Overige samenwerkingspartners

De Provincie Gelderland maakt het Field Lab Eerstelijnszorg financieel mogelijk door een subsidie in het kader van het Topsectorenbeleid.

Thermion biedt een groot aanbod van verschillende diensten met betrekking tot zorg, welzijn en wonen in Nijmegen Lent. Voor jong en oud is Thermion van alle gemakken voorzien. Samen met de bewoners en de kennispartners verzorgt Thermion slimme en passende oplossingen voor wonen, welzijn en gezondheid.

ZZG zorggroep ondersteunt mensen als het niet meer vanzelf gaat. ZZG zorggroep helpt mensen verder door ze zo lang mogelijk thuis te laten functioneren. Als dit niet mogelijk is, zorgt ZZG zorggroep voor een prettig verblijf in een nieuwe woonomgeving. Hierbij wordt nauw samengewerkt met huisartsen, woningcorporaties, gemeenten en ziekenhuizen.

ONS gezondheidserf is een zorgcentrum in de omgeving van Nijmegen. De letters ONS (in ONS Gezondheidserf) staan voor: Oosterhout, Nijmegen en Slijk-Ewijk. Binnen ONS gezondheidserf zijn veel verschillende zorgaanbieders actief. ONS gezondheidserf is gevestigd op een landgoed in voormalige boerderijen en stallen. Het zorgcentrum ligt in een rustige, groene omgeving.

STIELO is een multidisciplinaire zorggroep in het Waalspronggebied. STIELO bestaat in totaal uit 70 zorgverleners uit 9 verschillende praktijken uit de omgeving van Nijmegen en Oosterhout. Ook wordt er gewerkt in de gezondheidscentra Thermion (in Lent) en ONS Gezondheidserf (in Oosterhout) Het werkgebied van STIELO heeft op dit moment een omvang van zo’n 18.000 inwoners.

Ondernemingen

Orfeus is een digitaal verloskundedossier met de focus op de medische inhoud van het verloskundig proces. Het softwaresysteem werkt intuïtief voor zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn. Het ondersteunt de gebruiker bij de registratie van alle medische en administratieve gegevens in de geboortezorg.

Z-Netwerken Nederland werkt aan de realisatie van een IT-landschap waarin zorgverleners veilig en optimaal onderling met elkaar en met de patiënt kunnen communiceren. Elektronische communicatie is een onlosmakelijk onderdeel van onze samenleving. Z-Netwerken levert veilige elektronische communicatiesystemen voor de gezondheidszorg.